Objektsdetalj

123 m2

Kontor

Ort: Sollentuna

Objektnr.: 040-4005

Tillgänglig fr.o.m: Nu

Byggt: 1986

Dagar publicerad: 1576

Beskrivning

Ljus kontors- & lagerlokal i Rotsunda. Endast rivningskontrakt kan tecknas. Lokalen kan delas upp till två. Lokalytorna blir då ca 145kvm & 40kvm (längst till höger på ritningen).